Een lange historiek

Op het eind van de middeleeuwen ontstonden samen met de gilden ook de rederijkerskamers. Zij legden zich toe op toneel en lyriek en stonden in voor het opluisteren van feesten en processies. In Poperinge waren er ooit vijf rederijkerskamers:

  • Langhoirs Victorinen
  • Roeysche Barbaristen
  • Reyne Cranckbestier
  • Lichtgeladen Kruysbroeders
  • Onversaen / Michaëlisten

De Langhoirs Victorinen is de enige nog actieve rederijkerskamer in Poperinge. Doordat in de loop van de geschiedenis veel documenten verloren zijn gegaan is het precieze ontstaan niet meer te achterhalen. Op 10 augustus 1531 werd door hoofdkamer Alfa en Omega een doopbrief toegekend, waarin vermeld staat dat de vereniging al minstens 40 jaar actief was. Hierdoor wordt 1491 als stichtingsdatum aangenomen.

In de doopbrief wordt melding gemaakt van een zinspreuk: "Victores Reddit Spiritus", wat vrij vertaald "Overwinning door de Geest" betekent.

De doopbrief van 1531 vermeldde de H. Victor (van Marseille) als patroonheilige. Vandaar de naam Victorinen.

Over de betekenis van de term Langhoirs is geen eensgezindheid: sommigen menen dat het gaat om "afstammeling van Langhe". Anderen baseren zich op de dialectische uitspraak van "lange oren", verwijzende naar de ezelsoren van de zotskap of de ezel van de Poperingse spotfiguur Meester Ghybe.

Blazoen